Všeobecné obchodní podmínky pro nákup „online vstupenek“ na PORTÁLE WWW.TICKETEVENT.CZ

 

 1. Fyzická nebo právnická osoba (dále jen Kupující) si kupuje online vstupenky (dále jen Vstupenky) na Akce pořádané agenturou Tomáše Grepla.
 2. Prodejcem Vstupenek na Akce přes www stránky www.ticketevent.cz je Tomáš Grepl, Radošovec 639, 798 52, Konice, IČO: 64261867, DIČ: CZ74112044604. Tomáš Grepl je nájemcem stránek www.ticketevent.cz.
 3. Tomáš Grepl nabízí Vstupenky k prodeji přes www stránky www.ticketevent.cz na vybrané Akce.
 4. Kupující není oprávněn přeprodávat Vstupenky třetím stranám, či nabízet Vstupenky za účelem zisku. Držitelé takto zakoupených vstupenek nebudou na akci vpuštěni bez jakéhokoliv nároku na kompenzaci.
 5. Vstup bude umožněn pouze držiteli Vstupenky, který si zakoupil Vstupenku na portále www.ticketevent.cz nebo na oficiálním předprodejním místě, které je uvedeno na propagačních materiálech k dané Akci.
 6. Tomáš Grepl nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu Vstupenek Kupujícím a to z jakéhokoliv důvodu.
 7. Tomáš Grepl si vyhrazuje právo kdykoliv pořizovat fotografie nebo zvukové nahrávky (nebo zajistit jejich pořízení) z Akce. Kupující prohlašuje, že si přečetl a souhlasí s výše uvedeným a tímto se zříká práva zabránit v uveřejnění své fotografie či nahrávky v souvislosti s navštívenou Akcí.
 8. Platba za Vstupenky probíhá přes platební kartu nebo kartu on-line a řídí se obchodními podmínkami a pravidly daného subjektu, kterým je platební nebo on-line karta vydána.
 9. Tomáš Grepl zpracovává osobní údaje zákazníka dle platných zákonů o ochraně osobních údajů. Údaje jsou shromažďovány, zpracovány a použity v rámci systému www.ticketevent.cz, kde jsou uloženy pro komerční a marketingové účely.
 10. Nákupem vstupenek kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro komerční a marketingové účely. V případě, že kupující nesouhlasí s využitím osobních údajů pro komerční a marketingové účely systému www.ticketevent.cz, na základě jeho žádosti budou jeho údaje ze systému vymazány

 

Reklamační řád:

 

 1. Tímto reklamačním řádem se řídí reklamace veškerých vstupenek zakoupených přes webové rozhraní na doméně www.ticketevent.cz
 2. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není uvedeno jinak.
 3. Zakoupená Vstupenka se nevyměňuje.
 4. V případě, že Akce je zrušena ne z důvodu vyšší moci, vstupné je Kupujícímu vráceno.
 5. Vstupné může být částečně vráceno na přání zákazníka v případě změny data konání akce nebo jiných parametrů, není-li akce zcela zrušena.